SABA BAMBU TABLA PICAR (L)
SKU: SABA-438


SABA BAMBU TABLA PICAR (M)
SKU: SABA-437


SABA BAMBU TABLA PICAR (S)
SKU: SABA-436


SABA BAMBU TABLA PICAR (XL)
SKU: SABA-439


SABA TABLA REVERSIBLE (M)
SKU: SABA-430


SABA TABLA REVERSIBLE (S)
SKU: SABA-429